Πως ιδρύθηκε στη χώρα μας το Κτηματολόγιο

Tο κτηματολόγιο ιδρύθηκε στη χώρα μας και άρχισε τη λειτουργία του με το νόμο 2664/1998 και ειδικότερα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 αυτού. Τότε πραγματοποιήθηκε μία ριζική, για τα δεδομένα της χώρας μας, αντικατάσταση του συστήματος μεταγραφών στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία, σε όσες κτηματογραφούμενες περιοχές, υπάγονταν στο νόμο 2308/1995.

Μετά από αυτές τις δύο πολύ σημαντικές νομοθεσίες, ιδρύθηκε στη χώρα μας το εθνικό κτηματολόγιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ψηφιακά πάσης φύσεως πληροφορίες για όλα τα κτηματογραφούμενα ακίνητα. Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως στα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν τα ακίνητα, εμπεριέχονται όχι μόνο νομικές πληροφορίες αλλά και τεχνικές (όπως πχ κατόψεις και τοπογραφικά διαγράμματα), δημιουργώντας μία πληρέστατη βάση δεδομένων, προκειμένου να καταστεί ευκολότερος ο διεξοδικός έλεγχος του ακινήτου και σε συντομότερο χρονικό διάστημα από τους ενδιαφερόμενους.

Πλέον με το ΚΑΕΚ ενός ακινήτου, παρέχονται πληθώρα δεδομένων και πληροφοριών, καθιστώντας τη διαδικασία του ελέγχου των τίτλων, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που αφορά το κτηματολόγιο ταχύτερη και θα λέγαμε σφαιρικότερη.

Η λειτουργία του κτηματολογίου στη χώρα μας ξεκίνησε με τις λεγόμενες πρώτες εγγραφές, οι οποίες είναι αυτές που καταχωρούνται ως αρχικές εγγραφές. Ουσιαστικά, έπρεπε να περαστούν οτιδήποτε αφορά κάθε ακίνητο από τα υποθηκοφυλακεία της χώρας στα κτηματολόγια και σε αυτή τη φάση όπως είναι αναμενόμενο, ξεκίνησαν τα προβλήματα, καθώς θα ήταν αδύνατον σε τέτοιο όγκο πληροφοριών να μη προκύψουν σφάλματα.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που οι πρώτες εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν είναι ανακριβείς, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί διόρθωση αυτών εντός των αναφερόμενων προθεσμιών που τίθενται στο νομό 2664/1998. Μάλιστα οι πολίτες θα πρέπει να έχουν υπόψιν πως, οι προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις είναι διαφορετικές για κάθε περίπτωση ανακριβούς εγγραφής. Σε περίπτωση που υπάρχει ανακριβής πρώτη εγγραφή, ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου πρωτοδικείου, να αναγνωριστεί το δικαίωμα που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και να διορθωθεί εν όλω ή εν μέρει, η πρώτη εγγραφή εντός προθεσμίας 7 ετών, από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Η προθεσμία αυτή διπλασιάζεται και φτάνει τα 14 έτη, για τις πρώτες περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση, πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος 3481/2006.

Διαβάστε  Συμβόλαια Ακινήτων - Ο ρόλος του Δικηγόρου

Αναλυτικά μας εξηγεί ο δικηγόρος Καμουζής.

Από Pressinaction

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *