Κατηγορία: Νομικά

Μήνυση κατά αγνώστου

Η διαδικασία υποβολής μηνύσεως κατά αγνώστων στην Ελλάδα ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: Κατάθεση αναφοράς: Ο πολίτης που επιθυμεί να υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων καταθέτει μια γραπτή αναφορά στην αρμόδια αστυνομική…

Φθηνό διαζύγιο – Από τι εξαρτάται αν είναι οικονομικό

Ένα φθηνό διαζύγιο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και τις συγκεκριμένες συνθήκες. Η απάντηση σε αυτό το θέμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του γάμου, οι οικονομικές συνθήκες των…

Κάμερες σε εργασιακό χώρο και προστασία εργαζομένων

Η χρήση καμερών σε εργασιακούς χώρους και η προστασία των εργαζομένων αποτελεί ένα διαδεδομένο φαινόμενο στη σύγχρονη εποχή. Συχνά, οι εργοδότες χρησιμοποιούν κάμερες για την παρακολούθηση των εργαζομένων κατά τη…

Δικαστική Συμπαράσταση – Ποια είναι η διαδικασία

Η δικαστική υποστήριξη αναφέρεται στη νομική διαδικασία μέσω της οποίας, με μια δικαστική απόφαση εκουσίας δικαιοδοσίας, δημιουργείται ένα περιβάλλον προστασίας για άτομα που, λόγω σοβαρών ψυχικών ή σωματικών προβλημάτων, δεν…

Ποιες είναι οι συνηθέστερες περιπτώσεις που χρειάζεται συνδρομή δικηγόρου σε υποθέσεις κτηματολογίου;

Αρχικά, η λειτουργία του κτηματολογίου στη χώρα μας ξεκίνησε με τις πρώτες εγγραφές, που ονομάζονται αρχικές εγγραφές. Σε αυτή τη φάση, η μεταφορά πληροφοριών από τα υποθηκοφυλακεία στα κτηματολόγια αντιμετώπισε…