Κατηγορία: Νομικά

Κάμερες σε εργασιακό χώρο και προστασία εργαζομένων

Η χρήση καμερών σε εργασιακούς χώρους και η προστασία των εργαζομένων αποτελεί ένα διαδεδομένο φαινόμενο στη σύγχρονη εποχή. Συχνά, οι εργοδότες χρησιμοποιούν κάμερες για την παρακολούθηση των εργαζομένων κατά τη…

Δικαστική Συμπαράσταση – Ποια είναι η διαδικασία

Η δικαστική υποστήριξη αναφέρεται στη νομική διαδικασία μέσω της οποίας, με μια δικαστική απόφαση εκουσίας δικαιοδοσίας, δημιουργείται ένα περιβάλλον προστασίας για άτομα που, λόγω σοβαρών ψυχικών ή σωματικών προβλημάτων, δεν…

Ποιες είναι οι συνηθέστερες περιπτώσεις που χρειάζεται συνδρομή δικηγόρου σε υποθέσεις κτηματολογίου;

Αρχικά, η λειτουργία του κτηματολογίου στη χώρα μας ξεκίνησε με τις πρώτες εγγραφές, που ονομάζονται αρχικές εγγραφές. Σε αυτή τη φάση, η μεταφορά πληροφοριών από τα υποθηκοφυλακεία στα κτηματολόγια αντιμετώπισε…

Ποια είναι τα καθήκοντα του Ποινικολόγου

Ο Ποινικολόγος είναι ένας νομικός επαγγελματίας που ασχολείται με το ποινικό δίκαιο και τη νομική διαδικασία που σχετίζεται με τη δίκη ποινικών υποθέσεων. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν: Νομική Συμβουλή: Ο…

Δίκαιο Κτηματολογίου – Τι λένε οι Νομικοί

Το δίκαιο κτηματολογίου είναι ένας κλάδος του δικαίου που ασχολείται με την καταγραφή και τη διαχείριση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί  ακινήτων. Ουσιαστικά το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ αποτελεί μετεξέλιξη των ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ που λειτουργούν…

Συμβόλαια Ακινήτων – Ο ρόλος του Δικηγόρου

Για την πλήρη κατοχύρωση των αγοραστών ενός ακινήτου θα πρέπει κάθε αγορά ακινήτου να ανατίθεται στον κατάλληλο δικηγόρο ο οποίος εξειδικεύεται στα συμβόλαια ακινήτων και στο εμπράγματο δίκαιο (real estate).…

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώματα του εργαζόμενου;

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώματα του εργαζόμενου; Οι βασικότερες υποχρεώσεις του εργαζόμενου είναι, να αναλαμβάνει τα καθήκοντα του στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης, να έχει ευπρεπή παρουσία,…