Μήνας: Οκτώβριος 2023

Εύρεση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου e-ΕΦΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ) ηλεκτρονικά

Ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜΑ) e-ΕΦΚΑ είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα για την ταυτοποίηση και την παρακολούθηση των ασφαλισμένων ατόμων στο Ενιαίο Φορολογικό Καινοτόμο Ασφαλιστικό (e-ΕΦΚΑ). Ο e-ΕΦΚΑ είναι…

Ρομποτική Αρθροπλαστική Χειρουργική στο Γόνατο

Το Cori ανήκει στην εταιρεία Smith & Nephew, μια πρωτοπόρα στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας. Αυτό το ρομποτικό σύστημα χρησιμοποιείται στον χειρουργικό χώρο, ειδικότερα για επεμβάσεις στο γόνατο, όπου προσφέρει…